Bảng menu - biển chỉ dẫn

View as:
 • Bảng menu biển chỉ dẫn B4

  Bảng menu – biển chỉ dẫn  B4
  – Xuất sứ: Hàng nhập khẩu nguyên chiếc
  – Bảo hành 12 tháng.
  – Chất liệu: được làm bằng inox mạ vàng 201 ,inox 304, inox công nghiệp cao cấp
  – Chân đế vững chắc dạng quỳ
  – Mặt bảng có nội dung to và lớn truyền tải nhiêu thông tin
  Vị trí đặt: trước cửa ra vào nhà hàng khách sạn, trung tâm hội nghị,siêu thị, trung tâm thương mại, …

  Read More
  Compare
 • Bảng menu biển chỉ dẫn B40

  Thông tin sản phẩm: Bảng menu biển chỉ dẫn B40
  – Xuất sứ: Hàng nhập khẩu nguyên chiếc
  – Bảo hành 12 tháng.
  – Chất liệu: được làm bằng inox mạ vàng 201 ,inox 304, inox công nghiệp cao cấp
  – Chân đế vững chắc dạng quỳ
  – Mặt bảng có nội dung to và lớn truyền tải nhiêu thông tin
  Vị trí đặt: trước cửa ra vào nhà hàng khách sạn, trung tâm hội nghị,siêu thị, trung tâm thương mại, …

  Read More
  Compare
 • Bảng menu biển chỉ dẫn B43

  Thông tin sản phẩm: Bảng menu biển chỉ dẫn B43
  – Xuất sứ: Hàng nhập khẩu nguyên chiếc
  – Bảo hành 12 tháng.
  – Chất liệu: được làm bằng inox mạ vàng 201 ,inox 304, inox công nghiệp cao cấp
  – Chân đế vững chắc dạng quỳ
  – Mặt bảng có nội dung to và lớn truyền tải nhiêu thông tin
  Vị trí đặt: trước cửa ra vào nhà hàng khách sạn, trung tâm hội nghị,siêu thị, trung tâm thương mại, …

  Read More
  Compare
 • Bảng menu biển chỉ dẫn B50

  Thông tin sản phẩm: Bảng menu biển chỉ dẫn B50
  – Xuất sứ: Hàng nhập khẩu nguyên chiếc
  – Bảo hành 12 tháng.
  – Chất liệu: được làm bằng inox mạ vàng 201 ,inox 304, inox công nghiệp cao cấp
  – Chân đế vững chắc dạng quỳ
  – Mặt bảng có nội dung to và lớn truyền tải nhiêu thông tin
  Vị trí đặt: trước cửa ra vào nhà hàng khách sạn, trung tâm hội nghị,siêu thị, trung tâm thương mại, …

  Read More
  Compare
 • Bảng menu biển chỉ dẫn B53

  Thông tin sản phẩm: Bảng menu biển chỉ dẫn B53
  – Xuất sứ: Hàng nhập khẩu nguyên chiếc
  – Bảo hành 12 tháng.
  – Chất liệu: được làm bằng inox mạ vàng 201 ,inox 304, inox công nghiệp cao cấp
  – Chân đế vững chắc dạng quỳ
  – Mặt bảng có nội dung to và lớn truyền tải nhiêu thông tin
  Vị trí đặt: trước cửa ra vào nhà hàng khách sạn, trung tâm hội nghị,siêu thị, trung tâm thương mại, …

  Read More
  Compare
 • Bảng menu biển chỉ dẫn B55

  Thông tin sản phẩm: Bảng menu biển chỉ dẫn B55
  – Xuất sứ: Hàng nhập khẩu nguyên chiếc
  – Bảo hành 12 tháng.
  – Chất liệu: được làm bằng inox mạ vàng 201 ,inox 304, inox công nghiệp cao cấp
  – Chân đế vững chắc dạng quỳ
  – Mặt bảng có nội dung to và lớn truyền tải nhiêu thông tin
  Vị trí đặt: trước cửa ra vào nhà hàng khách sạn, trung tâm hội nghị,siêu thị, trung tâm thương mại, …

  Read More
  Compare
 • Bảng menu biển chỉ dẫn B56

  Thông tin sản phẩm: Bảng menu biển chỉ dẫn B56
  – Xuất sứ: Hàng nhập khẩu nguyên chiếc
  – Bảo hành 12 tháng.
  – Chất liệu: được làm bằng inox mạ vàng 201 ,inox 304, inox công nghiệp cao cấp
  – Chân đế vững chắc dạng quỳ
  – Mặt bảng có nội dung to và lớn truyền tải nhiêu thông tin
  Vị trí đặt: trước cửa ra vào nhà hàng khách sạn, trung tâm hội nghị,siêu thị, trung tâm thương mại, …

  Read More
  Compare
 • Bảng menu biển chỉ dẫn B59

  Thông tin sản phẩm: Bảng menu biển chỉ dẫn B59
  – Xuất sứ: Hàng nhập khẩu nguyên chiếc
  – Bảo hành 12 tháng.
  – Chất liệu: được làm bằng inox mạ vàng 201 ,inox 304, inox công nghiệp cao cấp
  – Chân đế vững chắc dạng quỳ
  – Mặt bảng có nội dung to và lớn truyền tải nhiêu thông tin
  Vị trí đặt: trước cửa ra vào nhà hàng khách sạn, trung tâm hội nghị,siêu thị, trung tâm thương mại, …

  Read More
  Compare
 • Bảng menu biển chỉ dẫn B63

  Thông tin sản phẩm: Bảng menu biển chỉ dẫn B63
  – Xuất sứ: Hàng nhập khẩu nguyên chiếc
  – Bảo hành 12 tháng.
  – Chất liệu: được làm bằng inox mạ vàng 201 ,inox 304, inox công nghiệp cao cấp
  – Chân đế vững chắc dạng quỳ
  – Mặt bảng có nội dung to và lớn truyền tải nhiêu thông tin
  Vị trí đặt: trước cửa ra vào nhà hàng khách sạn, trung tâm hội nghị,siêu thị, trung tâm thương mại, …

  Read More
  Compare
 • Bảng menu biển chỉ dẫn B67

  Thông tin sản phẩm: Bảng menu biển chỉ dẫn B67
  – Xuất sứ: Hàng nhập khẩu nguyên chiếc
  – Bảo hành 12 tháng.
  – Chất liệu: được làm bằng inox mạ vàng 201 ,inox 304, inox công nghiệp cao cấp
  – Chân đế vững chắc dạng quỳ
  – Mặt bảng có nội dung to và lớn truyền tải nhiêu thông tin
  Vị trí đặt:
  trước cửa ra vào nhà hàng khách sạn, trung tâm hội nghị,siêu thị, trung tâm thương mại, …

  Read More
  Compare
 • Bảng menu biển chỉ dẫn B74

  Thông tin sản phẩm: Bảng menu biển chỉ dẫn B74
  – Xuất sứ: Hàng nhập khẩu nguyên chiếc
  – Bảo hành 12 tháng.
  – Chất liệu: được làm bằng inox mạ vàng 201 ,inox 304, inox công nghiệp cao cấp
  – Chân đế vững chắc dạng quỳ
  – Mặt bảng có nội dung to và lớn truyền tải nhiêu thông tin
  Vị trí đặt: trước cửa ra vào nhà hàng khách sạn, trung tâm hội nghị,siêu thị, trung tâm thương mại, …

  Ưu điểm n

  Read More
  Compare
 • Bảng menu biển chỉ dẫn B76

  Thông tin sản phẩm: Bảng menu biển chỉ dẫn B76
  – Xuất sứ: Hàng nhập khẩu nguyên chiếc
  – Bảo hành 12 tháng.
  – Chất liệu: được làm bằng inox mạ vàng 201 ,inox 304, inox công nghiệp cao cấp
  – Chân đế vững chắc dạng quỳ
  – Mặt bảng có nội dung to và lớn truyền tải nhiêu thông tin
  Vị trí đặt:
  trước cửa ra vào nhà hàng khách sạn, trung tâm hội nghị,siêu thị, trung tâm thương mại,

  Read More
  Compare
 • Bảng menu biển chỉ dẫn B77

  Thông tin sản phẩm: Bảng menu biển chỉ dẫn B77
  – Xuất sứ: Hàng nhập khẩu nguyên chiếc
  – Bảo hành 12 tháng.
  – Chất liệu: được làm bằng inox mạ vàng 201 ,inox 304, inox công nghiệp cao cấp
  – Chân đế vững chắc dạng quỳ
  – Mặt bảng có nội dung to và lớn truyền tải nhiêu thông tin
  Vị trí đặt:
  trước cửa ra vào nhà hàng khách sạn, trung tâm hội nghị,siêu thị, trung tâm thương mại, …

  Read More
  Compare
 • Bảng menu biển chỉ dẫn B78

  Thông tin sản phẩm: Bảng menu biển chỉ dẫn B78
  – Xuất sứ: Hàng nhập khẩu nguyên chiếc
  – Bảo hành 12 tháng.
  – Chất liệu: được làm bằng inox mạ vàng 201 ,inox 304, inox công nghiệp cao cấp
  – Chân đế vững chắc dạng quỳ
  – Mặt bảng có nội dung to và lớn truyền tải nhiêu thông tin
  Vị trí đặt: trước cửa ra vào nhà hàng khách sạn, trung tâm hội nghị,siêu thị, trung tâm thương mại, …

  Read More
  Compare
 • Bảng menu biển chỉ dẫn B8-B

  Bảng menu – biển chỉ dẫn B8-B
  – Xuất sứ: Hàng nhập khẩu nguyên chiếc
  – Bảo hành 12 tháng.
  – Chất liệu: được làm bằng inox mạ vàng 201 ,inox 304, inox công nghiệp cao cấp
  – Chân đế vững chắc dạng quỳ
  – Mặt bảng có nội dung to và lớn truyền tải nhiêu thông tin
  Vị trí đặt: trước cửa ra vào nhà hàng khách sạn, trung tâm hội nghị,siêu thị, trung tâm thương mại, …

  Read More
  Compare

Showing 16–30 of 33 results